Als je als zzp’er in het buitenland werkt, waar moet je dan op letten?
31 August 2020

Werken in het buitenland als zzp’er, het klinkt romantisch en avontuurlijk. Wanneer jouw onderneming dit mogelijk maakt, moet je uiteraard ook profiteren van de flexibiliteit die je als zzp’er hebt. Maar natuurlijk is een move naar het buitenland niet zonder gevolgen die je wel belangrijk zijn om in acht te nemen. We zetten er een aantal op een rijtje die speciale aandacht verdienen.

Hoe zit het met BTW?

De btw-regels in Nederland zijn over het algemeen duidelijk en welbekend. Maar hoe zit bij een buitenlandse klant? Heb je voor een particulier gewerkt, dan breng je ‘gewoon’ btw in rekening zoals je dat in Nederland zou doen. Wanneer je werk hebt geleverd voor een ondernemer uit een ander EU-land, breng je géén btw in rekening, maar wordt de btw verlegd naar die ondernemer. Diens bedrijf berekent op basis van het tarief in haar land zelf het btw-bedrag en draagt deze zelf af aan haar eigen overheid. Jij moet dan op je factuur ‘btw verlegd’ noteren, plus het btw-identificatienummer van het bedrijf in kwestie. Heb jij zelf producten of diensten afgenomen in een andere EU-land, dan kun je daar de btw terugvragen. Dit proces loopt wel via de Nederlandse Belastingdienst. Je regelt het via het onderdeel ‘Teruggaaf van btw uit andere EU-landen’ op de website. Betreft het landen buiten de Europese Unie, dan geldt de wetgeving van dat land en is de Nederlandse btw niet van toepassing. Het onderdeel ‘Diensten in en uit het buitenland’ op de website van de Belastingdienst biedt meer informatie hierover.

ICP opgeven

Wanneer je zaken hebt gedaan met buitenlandse bedrijven in de EU, moet je hiervoor een zogenaamde ‘opgaaf intracommunautaire prestaties (ICP)’ doen bij de Nederlandse Belastingdienst. Dit doe je tegelijkertijd met je btw-aangifte. Hierin vermeld je alle leveringen en diensten die je aan niet-Nederlandse bedrijven in de EU hebt geleverd. Het bedrag dat je invult moet overeenkomen met het bedrag dat je invult bij ‘Leveringen naar/diensten in landen binnen de EU’ in de btw-aangifte.

Hoe zit het met de inkomstenbelasting?

Wanneer je als zzp’er het afgelopen jaar voor een buitenlands bedrijf gewerkt hebt of in het buitenland gewerkt hebt, doe je in Nederland aangifte voor de inkomstenbelasting. Omdat jouw bedrijf ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel (KvK) met een Nederlands adres, ben je in Nederland belastingplichtig. Maar als je je voor langere tijd in het buitenland vestigt en geen bedrijfsactiviteiten meer in Nederland laat plaatsvinden, wordt je bedrijf uitgeschreven bij de KvK. Dit kan automatisch gebeuren, maar voor maatwerk kun je (tijdig) contact opnemen met hen.

Hoe zit het sociale verzekeringen?

Wanneer je je met je onderneming vestigt in het buitenland, ben je doorgaans niet meer verzekerd voor de Nederlandse sociale verzekeringen. Het gaat dan om zaken als de AOW en kinderbijslag. De algemene regel is immers dat je verzekerd bent in land waar je werkt. Onder een aantal voorwaarden is het wél mogelijk om in Nederland verzekerd te blijven. Het moet dan gaan om een land binnen de EU of de Europese Economische Ruimte (EER). Voor vertrek moet je minimaal twee maanden als zelfstandige in Nederland gewerkt hebben. Het werk dat je in het buitenland gaat doen moet (bijna) hetzelfde zijn als wat je in Nederland deed. Uiteraard moet je je sociale verzekeringspremies blijven afdragen aan de Nederlandse Belastingdienst.

Vergeet je pensioenopbouw niet

Waar ter wereld je ook zzp’er bent, voor je pensioenopbouw ben je zelf afhankelijk. Dat is snel vergeten en het geld dat binnenkomt is snel aan andere zaken uitgegeven, maar uiteindelijk heb je jezelf ermee als je het later moet doen op alleen een AOW’tje en een mini-pensioen uit vroegere baantjes. Reken jezelf dus niet rijk, en zoek naar een manier om pensioen op te bouwen. Het opbouwen van pensioen voor zzp’ers kan niet bij een traditioneel pensioenfonds. Je zult moeten sparen, beleggen of een lijfrenteverzekering moeten afsluiten, om een maar een aantal opties te noemen.

Tijdzone klanten

Dat jij in het buitenland werkt, wil natuurlijk nog niet zeggen dat al jouw klanten zich ook in dat land begeven. Misschien heb wel klanten in Nederland, maar werk je zelf vanuit Thailand of Brazilië. Dan krijg je te maken met verschillende tijdzones. Dat betekent dat je bijvoorbeeld vergaderingen tactisch moet plannen, of dat je moet incasseren dat je soms ’s avonds of ’s nachts iets voor je werk zult moeten doen. Klant is koning uiteindelijk, dus je zult ze ook tegemoet moeten komen.