Uitschrijven in Nederland
21 August 2020

Wie meer dan acht maanden per jaar in het buitenland verblijft, moet zich in Nederland laten uitschrijven uit de Basisregistratie Personen (BRP). Die periode hoeft niet aaneengesloten te zijn. Zelfs als het huis in Nederland aangehouden wordt, moet de persoon zich laten uitschrijven uit de BRP.

Verspreid over het jaar

Zoals gezegd hoeft de periode van acht maanden niet aaneengesloten te zijn. Wie bijvoorbeeld twee keer vijf maanden in het buitenland woont, moet zich in Nederland uitschrijven. Het maakt niet uit of degene die in het buitenland verblijft het huis in Nederland aanhoudt.

Voor de wet is iemand geëmigreerd als iemand het grootste gedeelte van het jaar in het buitenland doorbrengt. Dan moeten ook onder meer de zorgtoeslag en andere toeslagen meteen worden stopgezet.

Gemeentelijk regelen

Een uitschrijving wordt niet landelijk, maar gemeentelijk geregeld. Wie emigreert, moet dit dus regelen met de gemeente. Dan ontvangt de emigrant ook een bewijs van uitschrijving.  Het uitschrijven bij de gemeente moet vanaf vijf dagen voor vertrek gebeuren. Niet eerder. Zaterdag, zondag en feestdagen tellen wel mee in de termijn van vijf dagen.

Uitschrijven moet meestal schriftelijk of in persoon gebeuren. Dat is afhankelijk van de persoonlijke situatie. Tegenwoordig is het bij sommige gemeenten ook mogelijk zich digitaal uit te schrijven. Neem daarvoor contact op de gemeente. Vraag bij het uitschrijven ook om een bewijs van uitschrijving. Dat bewijs is later benodigd om zich te kunnen inschrijven buiten Nederland.

Bij een uitschrijving moet in ieder geval worden gemeld naar welk adres er wordt verhuisd en naar welk land men emigreert. Instanties als de Sociale Verzekeringsbank en pensioenfondsen krijgen automatisch bericht van emigratie.

Wat gebeurt er met mijn gegevens?

Nadat iemand is uitgeschreven in Nederland, worden zijn of haar gegevens niet vernietigd. Zeker niet. De gegevens worden naar een andere database verplaatst: de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI). Dat is een onderdeel van de Basisregistratie Personen (BRP). Dat houdt in dat het Burgerservicenummer (BSN) gewoon geldig blijft.

De uitschrijving wordt doorgegevens aan een groot aantal (overheids)organisaties. Denk bijvoorbeeld aan de Belastingdienst of de pensioenfondsen. Indien nodig, kunnen deze organisaties contact opnemen om te vragen wat precies het plan in het buitenland is en vragen om aanvullende gegevens.

Wanneer het adres in het buitenland verandert

Geëmigreerd naar het buitenland? Dan staat er misschien nog een verhuizing naar andere gemeente binnen dat land op stapel. Deze gegevens moeten weer worden doorgegeven aan de zogenaamde RNI-gemeenten. De gemeente verwerkt de wijziging in de BRP en de wijziging wordt doorgegeven aan (overheids)organisaties als de Belastingdienst of pensioenfondsen.

Door dit steeds door te geven, blijven gegevens actueel. Mocht het leven en werken in het buitenland toch niet bevallen, dan kunnen deze gegevens van pas komen bij een terugkeer naar Nederland.

Goed om te weten

Goed om te weten: na vertrek kunnen er problemen met DigiD ontstaan. Om DigiD te kunnen gebruiken is het namelijk nodig om ingeschreven te staan bij een Nederlandse gemeente. Bij emigratie verlaat iemand juist de gemeente. Daarom is het zaak DigiD aan te vragen bij de balie van het gemeentehuis. Vraag een DigiD uit voordat er wordt uitgeschreven.

Wanneer er in het verleden is gebruik gemaakt van een uitkering, wordt deze in sommige gevallen stopgezet. Daarom is het belangrijk aan het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) en de Sociale Verzekeringsbank (SVB) door te geven dat een emigratie op handen is. In lang niet alle gevallen kunnen uitkeren worden meegenomen naar het buitenland.

Uitschrijven in Nederland met een studieschuld

Veel studenten ontdekken tijdens hun studie meer over het buitenland. Sommige studenten willen na hun studie graag doorgaan met ontdekken en hebben de wens een tijdje in het buitenland wonen. Echter, ze staan niet stil bij de studieschuld die nog aan de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) afbetaald moet worden. Voor vertrekkende ex-studenten geldt dat zij de studieschuld gewoon vanaf hun nieuwe adres terugbetalen.

Voor het uitschrijven bij een Nederlandse gemeente of uit Nederland zelf, gelden geen verschillende regels voor mensen met een studieschuld. Wel zijn er een aantal zaken waar rekening mee moet worden gehouden bij een vertrek uit Nederland.

Wie in een EU of EER-land woont, kan terugbetalen via automatische incasso. Voor landen buiten de EU of buiten de EER-zone geldt dat de ex-student het maandbedrag zelf overmaakt. Om extra kosten te voorkomen kan het handig zijn te kiezen voor jaarbetaling. Het is dus de verantwoording van de ex-student zelf tijdig te betalen. Bij een verhuizing naar de Antillen kan er lokaal worden terugbetaald.