Stakingswinst belasting bij emigratie
21 August 2020

Wie geheel of gedeeltelijk stopt met een bedrijf, omdat hij of zij gaat emigreren, moet misschien nog afrekenen met de Belastingdienst. Vaak kan stoppen met een bedrijf niet zomaar: er moet nog een stakingswinst betaald worden. Het kan ook zijn dat de stoppende ondernemer recht heeft op stakingsaftrek. Het zijn de laatste stappen voor ondernemer die gaan emigreren. Naast het volledig stoppen met het bedrijf is er nog een andere optie: het bedrijf ‘doorschuiven’ aan iemand die nog wel in Nederland actief blijft.

Wat is stakingswinst?

Stakingswinst is het verschil tussen de ‘fiscale boekwaarde’ van een bedrijf en de daadwerkelijke waarde op het moment van het stoppen of overdragen van het bedrijf. De fiscale boekwaarde is de waarde waartegen activa en passiva op de balans zijn opgenomen. Kortom: wat is het bedrijf op dit moment waard?

Ondernemers tellen deze winst op als onderdeel van hun inkomen in het jaar van staking. Daarom betalen zij hier ook inkomstenbelasting over. De stille reserves en de stand van de oudedagsreserves zijn ook stakingswinst. Ook mag de mkb-bijstelling over de totale jaarwinst worden berekend.

Het klinkt allemaal ingewikkeld, en dat is het dan ook. Het valt aan te raden een adviseur of een accountant in te schakelen. Het zou vervelend zijn om vlak voor vertrek uit Nederland nog in de clinch te liggen met de Belastingdienst.

Wat is stakingsaftrek?

Naast stakingswinst geldt er ook stakingsaftrek. Wanneer een bedrijf wordt beëindigd, heeft de ondernemer in sommige gevallen recht op deze aftrek. In dit geval betaalt deze minder belasting over de stakingswinst. Om het bedrijf af te sluiten, mag maximaal 3630 euro worden afgetrokken bij de winst die werd behaald bij het beëindigen van het bedrijf.

Als het bedrijf een nieuwe eigenaar krijgt

Voor bedrijven met eigenaren die naar het buitenland vertrekken, geldt vaak dat ze worden ‘doorgeschoven’. Daarvan is sprake als de onderneming wordt verkocht aan een werknemer of een andere ondernemer. Hetzelfde geldt als het bedrijf opgaat in een bv. In dat geval kan er gebruik worden gemaakt van bepaalde regelen.

Deze regelingen, voorwaarden en termijnen kunnen het best per geval worden beoordeeld. Daarom is het een wijs besluit contact te zoeken met de Belastingdienst over deze kwestie.

Meteen afrekenen?

Ex-ondernemers kunnen voorkomen dat ze direct met de fiscus moeten afrekenen. Het bedrag van de oudedagsreserve en de stakingswinst kunnen verminderd worden door een lijfrentepremie te storten bij een levensverzekeringsmaatschappij. Deze premie mag tot een bepaald bedrag fiscaal worden afgetrokken. Over de toekomstige uitkering van de lijfrente betaalt men dan wel weer belasting.

Deze methode pakt soms goed uit en soms niet goed. Het is daarom belangrijk eerst advies in te winnen bij de belastingadviseur en een aantal verzekeraars, alvorens deze methode toe te passen.

Te conserveren inkomen

Wie een pensioen- of lijfrenteaanspraak onderbrengt bij een buitenlandse verzekeraar, moet misschien aangifte over ‘te conserveren inkomen’ doen. Voor dit inkomen legt de fiscus dan een zogenoemde conserverende aanslag op. Ook in andere gevallen kan er een dergelijk te conserveren inkomen zijn, bijvoorbeeld bij mensen die emigreren is dat het geval. Een conserverende aanslag wordt opgelegd om recht te houden op de belasting die betaald zou moeten worden over het te conserveren inkomen.

Het kan zijn dat er een dergelijk inkomen is voor mensen die zijn geëmigreerd of zijn geïmmigreerd. Ook mensen die vaak internationaal werken kunnen hiermee te maken hebben. Op de pagina van de Belastingdienst is meer informatie over te conserveren inkomen te vinden.

Helemaal stoppen met het bedrijf

Het kan zijn dat het bedrijf onderdeel is van een BV en dat wordt besloten helemaal te stoppen met het bedrijf. De belangrijkste aandeelhouders emigreren. In dat geval moet de eventuele winst die is gerealiseerd met de staking worden belast met vennootschapsbelasting.

Om het finaal te maken, moet de BV worden geliquideerd. Dat moet volgens de juridische en belastingtechnische regels. Het neemt behoorlijk wat tijd in beslag, dus het is goed hier rekening mee te houden voordat de ondernemer Nederland achter zich laat. Het is ook mogelijk een (lege) BV te verkopen.