Sparen met Raisin

Raisin’s doel is om spaarders de beste spaarrente te bieden. Concreet geven we Nederlandse spaarders toegang tot spaarproducten van banken uit heel Europa met significant hogere rentes dan bij Nederlandse banken. Vooralsnog biedt Raisin deposito’s aan van 5 banken uit 5 landen – binnenkort voegen we meer banken toe. De visie van Raisin is om ook in Nederland dé leidende spaarmarktplaats te worden waar spaarders kunnen kiezen uit deposito’s, spaarrekeningen/flexibel sparen en andere soorten spaarproducten van banken uit alle landen van Europa.

Om gebruik te maken van het aanbod van Raisin’s partnerbanken registreert/identificeert de klant zich éénmalig en opent hiermee de gratis Raisin-rekening (aangehouden bij Keytrade Bank), de centrale transactierekening voor alle toekomstige spaarproducten via Raisin. Vervolgens kan men via Raisin internetbankieren zoveel spaarproducten als gewenst openen bij de diverse partnerbanken in verschillende landen. Omdat Raisin alleen banken uit de EER aanbiedt, kunnen klanten er zeker van zijn dat hun spaargeld gedekt wordt door een depositogarantiestelsel tot € 100.000 per klant per bank.

Raisin heeft een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten voor het bemiddelen in spaarproducten en biedt zijn website, klantenservice en documentatie in het Nederlands aan, zodat spaarders met maximale eenvoud en gemak kunnen sparen in het buitenland.

Raisin staat consistent in de top 5 van de prestigieuze Fintech50 en heeft bekende Amerikaanse en Europese investeerders aan boord waaronder Goldman Sachs, Index Ventures, PayPal, Ribbit Capital and Thrive Capital. De meeste recente mijlpalen van Raisin zijn de EUR 100 miljoen series-D financiering en de overname van de Duitse MHB-Bank uit Frankfurt.

 

Sommige van onze bezoekers hebben geen vast woon en verblijfadres, kunnen ze nog steeds gebruik maken van Raisin.nl?

Klanten moeten vanwege internationale anti-witwas- en fiscale regelgeving een vaste verblijfplaats hebben (en kunnen aantonen) in Nederland om gebruik te kunnen maken van het aanbod bij Raisin.nl.

Raisin heeft buiten Nederland in meerdere landen in Europa lokale platformen actief: Duitsland en Oostenrijk (Weltsparen.de en .at), Spanje (Raisin.es), het Verenigd Koninkrijk (Raisin.co.uk) en Frankrijk (Raisin.fr). Binnen enkele weken lanceert Raisin een lokaal platform in een volgend land in Europa.

Raisin.com is er voor iedereen die in andere Europese landen dan de bovengenoemde woont. Ten slotte heeft Raisin een tijdje terug haar betreding van de Amerikaanse markt aangekondigd.
Kortom, Raisin is toegankelijk vanuit veel landen, maar je moet wel een vaste verblijfplaats hebben en kunnen aantonen.

 

Wat is het risico van beleggen via Raisin.nl?

Raisin biedt uitsluitend spaarproducten aan van banken uit de EER. Dit betekent dat net zoals in Nederland het spaargeld van onze klanten door de nationale depositogarantiestelsels gedekt is t/m EUR 100.000 per klant per bank, ongeacht waar in de EER dit spaargeld staat. Raisin’s systeem staat het klanten niet toe meer dan EUR 100.000 per bank in te leggen, een extra veiligheidsmaatregel zodat klanten niet (per ongeluk) meer dan het gegarandeerde bedrag bij een bank inleggen. Trouwens wordt opgebouwde (maar nog niet uitbetaalde) rente ook gegarandeerd, zolang het totaal van de spaarinleg + rente niet meer dan EUR 100.000 bedraagt.

  • Sinds de invoering van de voor de gehele EU geharmoniseerde richtlijnen voor depositogarantiestelsels (na leringen getrokken uit de crisis van 2008), hebben spaarders geen verliezen geleden boven de dekkingsgrens van EUR 100.000 per bank
  • De terugbetalingstermijn van de depositogarantiestelsels is maximaal 20 werkdagen. Tegen 2024 zal deze zijn verkort tot 7 werkdagen. Een aantal lidstaten (zoals Estland, waar Inbank vandaan komt) heeft deze richtlijn al in juni 2016 geïmplementeerd
  • In het onwaarschijnlijke geval dat een situatie uitbetaling door een depositogarantiestelsel vereist, zal Raisin haar klanten volledig ondersteunen binnen de juridische en praktische mogelijkheden

 

Momenteel is het alleen mogelijk om in euro’s te beleggen, komen er in de toekomst ook meerdere valuta?

Op dit moment zijn er geen concrete plannen voor producten in vreemde valuta. Voorlopig richten we ons op uitbreiding van het aanbod van EUR spaarproducten. Zodra dit aanbod breed genoeg is, zullen we kijken wat volgt – dit zouden dan spaarproducten in vreemde valuta kunnen zijn.

 

Jullie werken met verschillende banken, hoe worden deze geselecteerd?

Ons bankrelaties team reist door Europa op zoek naar banken die internationaal via Raisin spaargeld willen aantrekken. We werken uitsluitend samen met banken uit de EER zodat er altijd de op Europees niveau geharmoniseerde depositogarantie geldt t/m EUR 100.000 per klant per bank. Voordat een bank live gaat op Raisin.nl wordt de betreffende bank nog onderworpen aan een evaluatie, waarbij onze service bank Keytrade Bank (de bank waar je de gratis Raisin-rekening aanhoudt) onder andere kijkt naar resultaten uit het verleden alsmede de berichtgeving over de betreffende bank. Resultaten uit het verleden en die evaluatie bieden geen garantie voor de toekomst, maar banken moeten in ieder geval aan bepaalde historische/actuele standaarden voldoen om op Raisin.nl live te kunnen gaan.

 

De rente in Nederland is historisch laag, verwachten jullie dat dat de komende 5 jaar gaat veranderen?

Het einde van de lage rente lijkt nog (lang) niet in zicht. De Europese economie pakt nog niet zo goed op als gehoopt (i.e. de inflatiedoelstelling van de ECB van iets onder de 2% is nog steeds niet bereikt) met al deze monetaire verruiming: de ECB overweegt de depositorente voor banken om hun geld bij de ECB te stallen verder te verlagen (nu al op -0,4%), terwijl de Amerikaanse Fed in juli hun rente voor het eerst in 10 jaar tijd verlaagde met 25 basispunten. De ECB gaf al aan dat overheden niet alleen op het beleid van de centrale banken moeten wachten: op een gegeven moment zijn de instrumenten van de centrale banken uitgeput en moeten er mogelijk stimulansen vanuit overheden bij komen. Gegeven het bovenstaande is het onwaarschijnlijk dat centrale banken in de komende 2-3 jaar hun koers van lage rente al kunnen omkeren en als ze dat doen zal dit relatief langzaam gaan.

Belangrijk om er nog bij te vermelden is dat de Nederlandse rentes niet alleen lager zijn vanwege het beleid van de centrale banken (deze hebben het wel flink versneld) maar dat er al circa 30 jaar een neerwaartse trend is. Dit heeft te maken met macroeconomische trenden in de Nederlandse economie (o.a. vraag en aanbod van (spaar)geld beïnvloeden de ‘prijs’ van het geld). Deze algemene trend is iets waar we rekening mee moeten houden ongeacht wat de centrale banken doen en betekent dat klanten, met of zonder monetaire verruiming, over de grens/in heel de EU moeten kijken waar ze de beste rente kunnen krijgen.

 

50000 euro spaargeld, wat zouden onze bezoekers daarmee het beste kunnen doen bij Raisin.nl?

Dit laten wij volledig aan de klant. Aan Raisin is het om een zo breed mogelijk aanbod van spaarproducten te bieden van verschillende banken uit verschillende landen, waarbij we duidelijk informatie verschaffen over de individuele voorwaarden van alle producten en het aanvragen en beheren van de gewenste spaarproducten zo comfortabel mogelijk maken. Het meest populaire spaarproduct onder onze klanten op dit moment is het deposito met 1 jaar looptijd bij Inbank. Dit deposito biedt op moment van schrijven 1,15% rente p.j., de hoogste rente op 1 jaar looptijd in de Nederlandse markt.

 

Wie is jullie belangrijkste doelgroep?

Raisin.nl is beschikbaar voor iedereen vanaf 18 jaar en met vaste woonplaats en belastingplichtig in Nederland. Momenteel is de grootste fractie van ons klantenbestand gepensioneerd en c. 70% van onze klanten is 50 jaar of ouder. Ons aanbod bestaat momenteel nog uitsluitend uit deposito’s met minimale inleg vanaf EUR 2.000 en Nederlanders van hogere leeftijd zijn proportioneel meer vertegenwoordigd in deposito’s – een karakteristiek die we ook zien in andere landen waar we actief zijn. We streven ernaar ons aanbod op termijn uit te breiden zodat zoveel mogelijk Nederlanders het beste rendement in Europa op hun spaargeld kunnen behalen!

 

Stel onze bezoekers wonen buiten de EU, kunnen ze dan ook deelnemen?

Op dit moment niet. Zoals vermeld zal Raisin op termijn actief worden in de Verenigde Staten. Daarbuiten hebben we nog geen concrete plannen.

 

Waarom zouden onze bezoekers kiezen voor Raisin.nl?

Ongeacht de rente, is het belangrijk voor Nederlanders om te blijven sparen, zoals ook uit dit artikel blijkt. Raisin biedt Nederlanders het beste alternatief voor de lage (of wellicht in de toekomst negatieve?) rentes waar men tegen aan kijkt bij Nederlandse banken. De drie pijlers van Raisin zijn

  • Hoger rendement: Samen met onze partnerbanken streven we ernaar spaarders de beste rentes uit Europa te bieden. En dat geheel kosteloos
  • Zekerheid: Wij bieden spaarders veilig online toegang tot aantrekkelijke spaarproducten, met depositogarantie tot € 100.000
  • Eenvoud: Registreer/identificeer eenmalig, upload een ID- en adresbewijs en maak € 0,10 over. Spaar vervolgens 100% online bij onze partnerbanken

 

Meer informatie? Bekijk het zelf op: