Een bedrijf uitschrijven bij de KVK
7 August 2020

Wanneer een ondernemer permanent naar het buitenland vertrekt, moet het bedrijf worden uitgeschreven de Kamer Van Koophandel (KVK). Om dat in werking te zetten, moet het bedrijf eerst ontbonden worden. Dat geldt niet voor eenmanszaken; die kunnen direct worden uitgeschreven.

Hoe schrijf ik mijn eenmanszaak uit?

Een eenmanszaak uitschrijven is niet veel werk. Het enige dat de zzp’er hoeft te doen, is het bedrijf op te zoeken in het handelsregister en op ‘opheffen eenmanszaak’ te klikken. Er verschijnt dan een formulier dat ingevuld en teruggestuurd moet worden.

Vul op het formulier de datum in, waarop het bedrijf zal stoppen. Dat mag ook een datum in het verleden zijn, als het bedrijf al is gestopt. Vergeet op het formulier niet een naam en telefoonnummer in te vullen. Deze gegevens moeten worden verstuurd via DigiD. Om dit systeem te kunnen gebruiken, moet de ondernemer 1 eurocent overmaken, zodat de KVK de persoonsgegevens kan controleren.

Uitschrijven per post

Liever geen DigiD gebruiken? Dan kan de eenmanszaak ook per post worden uitgeschreven. Hiervoor gebruikt de ondernemer het formulier Wijziging ondernemings- en vestigingsgegevens. Print het formulier, vul het in, onderteken het en stuur het naar een KVK-kantoor in de regio. Stop ook een kopie van een geldig legitimatiebewijs in de envelop.

Een geldig legitimatiebewijs is onder meer een paspoort, ID-kaart, rijbewijs of Nederlands vreemdelingendocument. Het uitschrijven van de eenmanszaak is gratis.

Een bedrijf met rechtspersoon uitschrijven

Wanneer er wordt gewerkt met een bedrijf met rechtspersoon, moet deze eerst ontbonden worden. Het bestuur, de leden en de aandeelhouders nemen dan gezamenlijk het besluit het bedrijf te stoppen. Dit gebeurt tijdens een officiële vergadering. Indien er geen schuld of vermogen is, kunnen de rechtspersoon en het bedrijf meteen ontbonden en uitgeschreven worden. De ontbinding kan worden doorgegeven via het formulier ‘Ontbinding vennootschap, rechtspersoon of maatschap’.

Dit formulier moet worden geprint, ingevuld en ondertekend. Ook bij dit document is het zaak een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen.

In sommige gevallen is er misschien nog een schuld of vermogen. Geef dit aan op het ontbindingsformulier. Nadat de schulden zijn betaald of het vermogen is verdeeld, kan de rechtspersoon en het bedrijf met het formulier einde rechtspersoon worden uitgeschreven. Dat kan op de datum van het besluit of op een toekomstig tijdstip. De uitschrijving is gratis.

VOF, CV of maatschap uitschrijven

Wie samenwerkt middels een VOF, CV of maatschap, moet bij stoppen eerst de firma, vennootschap of maatschap ontbinden. Dat gebeurt bij de KVK middels het formulier ‘Ontbinding vennootschap, rechtspersoon of maatschap’. De vof, cv of maatschap is door het invullen van dit formulier ontbonden en direct uitgeschreven. Geef op het formulier de datum aan waarop het bedrijf stopgezet moet worden.

Om een vof, cv of maatschap uit te schrijven, moeten ook alle vennoten en andere maten meetekenen. De datum van stoppen kan een datum in het verleden of in de toekomst zijn. Het formulier moet worden geprint, ingevuld en ondertekend. Daarna wordt deze naar een KVK-regiokantoor verstuurd. Voeg een kopie van een geldig legitimatiebewijs bij. De uitschrijving is gratis.